O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas.

Dětská oddělení Masarykovy veřejné knihohovny nabízí svým čtenářům kromě půjčování knih, časopisů, tématických batůžků a stolních her i spoustu zábavy.

Kromě toho naleznete v knihovně relaxační prostor, jak pro děti, tak pro celou rodinu. Na půjčovnách vás čekají váledla, pohodlné gauče, počítače, žídličky, stolečky, hračky, hry a spousta jiné zábavy. Samozřejmostí každého oddělení je připojení k wifi.

Během roku připravujeme pro děti několik speciálních akcí - přespání v knihovně, setkání se zajímavými osobnostmi, dětské dny atd.

Připojujeme se též k řadě aktivit pořádanými různými organizacemi ve městě - Den rodiny, Den Země, Den bez bariér.....

Samozřejmostí je účast v celostátních aktivitách jako je Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Knížka pro prvňáčka a další.

Do knihoven chodí rádi i učitelé se svými žáky na různé tématické besedy a interaktivní pořady doplňující to, co se právě učí ve škole. Besedy jsou pro děti koncipovány tak, aby rozvíjely aktivní čtenářství. Pro besedy jsou vyhledávána nová témata vzhledem k novinkám v literatuře pro děti a mládež, knihovna propaguje nové autory a ilustrátory.

Každé dětské oddělení je originální a čeká na své čtenáře. S jednou průkazkou můžete navštěvovat všechny dětské knihovny.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Odkaz na online katalog knihovny i na přihlášení k vašemu online účtu je přes webové stránky Masarykovy veřejné knihovny a je zde:

katalog.mvk.cz/

 

Dolní náměstí

Dětská knihovna Vsetín Dolní náměstí vznikla po přestěhování dětské knihovny Trávníky v únoru 2013, která svým čtenářům sloužila již od listopadu roku 1973. Centrální umístění dětské půjčovny vyhovuje návštěvníkům nejen z blízkého okolí, ale také ze sídliště Jasénka a vesnic přilehlých ke Vsetínu.

Stěžejní prioritou je půjčování knih a časopisů, čtenáři si však zvykli i na možnost vyhledávání informací na internetu, ale také hraní her. Kromě počítačových her si zde mohou zahrát i různé deskové hry, pořádat "holčíčí párty", scházet s kamarády a jiné.

Knihovna spolupracuje s mateřskými školami, stéjně jako s učiteli a dětmi ze ZŠ Trávníky, Sychrov a Turkmenská.

Luh

V budově Domu služeb Vsetín - Luh je v prvním patře umístěna knihovna pro děti. Děti navštěvují knihovnu v dopoledních i odpoledních hodinách. Dopoledne přicházejí do knihovny školní třídy ze základních i mateřských škol na besedy, exkurze, knihovnické lekce, odpoledne je knihovna hojně navštěvována školními družinami - knihovna v Luhu spolupracuje se ZŠ v Luhu a na Ohradě, jejich školními družinami a se třemi MŠ.

Zájem je také o další akce knihovny. Každý týden probíhá schůzka kroužku mladých knihovníků "Knížátek".

V knihovně Luh se schází seniorský klub Tilie z místního sídliště a při různorodých besedách tak tráví smysluplně čas.

Rokytnice

Knihovna pro děti ve Vsetíně - Rokytnici je umístěna v prvním patře budovy Domu služeb v Rokytnici. Spolupracuje s MŠ Rokytnice a Benátky a ZŠ Rokytnice a Integra. Nepravidelně přijíždějí i další školy z okolí Vsetína.

Kromě služeb umožňuje vybavení knihovny i snadné a poměrně rychlé vyhledávání informací, a to pomocí čtyř počítačů.

Lákavá je i čítárná s velkým výběrem časopisů, která nabízí útulné zákoutí malým i velkým čtenářům. Mohou zde hrát stolní deskové hry, vyplňovat kvízy a mnoho dalšího.

Pro dospělé čtenáře je k dispozici velký výběr knih a časopisů, jejichž zapůjčení velmi oceňují.