Juráš

O pokad strýca Juráša je literární soutěž určená pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Knihovna ji vypisuje již po několik let (říjen), každý rok vždy s novým tématem.

Soutěží se v próze, poezii, komiksu a ve čtyřech kategoriích:

1. - 3. třída

4. - 5. třída

6. - 7. třída

8. - 9. třída
Díla, která uspějí v místním kole, postupují do kola okresního, a na závěr jsou vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje.
Průměrně se účastní městského kola cca 100 dětí. Vítězné práce vsetínských dětí byly úspěšné i v minulých ročnících okresních a krajských kol.

Téma pro ročník 2017/2018 je:

Zvíře - já jsem tvůj člověk

a podtémata jsou:

Zvíře - zachránce člověka, člověk - zachránce zvířete

Pohádka z říše zvířat

Můj zážitek se zvířetem

Moje oblíbené zvíře - podobám se mu v něčemu?

Práce můžete odevzdávat do 30. listopadu 2017, poté začíná jejich zpracovávání a hodnocení.

Můžete odevzdat příspěvek v próze v maximálním rozsahu 3 strany A4, poezii (max 3 básně) nebo můžete na téma zpracovat komiks, maximální rozsah 4 strany A4.

Hodnocení městského kola proběhne během ledna 2018.