Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 60,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 40,- Kč
3. upomínka 80,- Kč
Upomínací dopis 150,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně nebo na webových stránkách Masarkovy veřejné knihovny www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102307-priloha-c.-2---cenik-_1.-2.-2015_.pdf.