Knížka pro prvňáčka

11.05.2016 12:56

Chodíš do 1. třídy? Máš už doma svou knížku pro prvňáčka? Pokud ne, tak se tak stane během května a června, každý vsetínský prvňáček si z knihovny odnese domů svou knížku - Knihožrouti, na důkaz toho, že už umí číst.

Prvňáčci ze všech vsetínských základních škol byli letos v únoru pasováni knihovnou do řádu čtenářského. Od té doby už nějaký čas uplynul, a den za dnem se žáci zdokonalují ve svém čtení. S koncem školního roku proto každého vsetínského prvňáčka čeká další odměna a „čtenářská motivace" v podobě darované knihy.
Do dětské knihovny na Dolním náměstí si první květnové pondělí přišli pro své knížky (jako první) žáci ZŠ Vsetín Trávníky 1.C. „Děti k nám do knihovny přišly na knihovnickou lekci se společným čtením. Při odchodu jim byla věnována kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové - Knihožrouti. Tato kniha byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu s názvem Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a v běžné knihkupecké síti nelze minimálně 3 roky koupit" uvedla dětská knihovnice Pavlína Panovcová. Cílem projektu Knížka pro prvňáčka je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky a zájmu o četbu. Děti byly novou knihou velmi potěšeny a hned si v ní zvědavě listovaly. „Právě jsme dočetli Slabikář, takže knížku začneme číst společně ve škole" uvedla třídní učitelka žáků 1.C Trávníky, Jana Graclíková.
Projekt "Už jsem čtenář" probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. Děkujeme také za podporu všem vsetínským základním školám.