Karel IV.

15.05.2016 18:37

Karel IV. se narodil 14. května 1316 českému králi Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně, od jeho narození uplynulo tedy 700 let. Po narození dostal jméno Václav, protože toto slavné jméno nosil již před ním český kníže a světec - svatý Václav a později tři čeští králové - Václav I., Václav II. a Václav III.

Jméno Karel dostal v sedmi letech při biřmování, po svém biřmovacím kmotrovi, francouzském králi Karlovi, na jehož dvoře vyrůstal. V sedmi letech se Karel IV. dokonce i poprvé oženil, jeho ženou se stala Markéta (Blanka) z Valois. Karel IV. byl ženatý celkem čtyřikrát, kromě Blanky z Valois si vzal za ženu ještě Annu Falckou, Annu Svidnickou a Alžbětu Pomořanskou. Z těchto manželství se Karlu IV. narodilo 12 dětí, ne všechny se však dožily dospělosti.

Karel IV. dal postavit mnoho významných staveb - Chrám sv. Víta, Pražský hrad, Hladovou zeď, Karlovu univerzitu, Karlův most, Karlštejn a mnoho dalšího.

"Neměli jsme, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. celý sesul až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět veliký a krásný palác s velkým nákladem, jak je dnes kolemjdoucím patrno."

Karl IV. : Valstní životopis

Karel IV. byl jedenáctý český král. A taky král německý a římský císař. Je nazýván Otec vlasti. Navštěvoval pařížskou univerzitu, uměl číst a psát (to nebylo u většiny panovníků zvykem) a uměl několik jazyků.

Více o životě Karla IV. se dočtete v mnohých knihách, které již vyšly nebo vycházejí v tomto roce při jeho významném výročí, a které si samozřejmě můžete půjčit v knihovně :-).

 

Zdroj:

DRIJVEROVÁ, Martina. Čeští panovníci byli taky jenom lidi: zajímavosti ze života českých vladařů. Ilustrace Vojtěch Otčenášek. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2683-7.

PECHAROVÁ, Lenka. Po stopách Karla IV. Ilustrace Michaela Bergmannová. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1022-1.