30. dubna - Čarodějnice

27.04.2016 12:37

V dřívějších dobách lidé věřili, že v noci z 30. dubna na 1. května létají povětřím čarodějnice na svých koštětech a škodí jak lidem, tak zvířatům. Aby čarodějnice mohly létat, natíraly se kouzelnými mastmi. Recept na tuto mast pochází z roku 1560 a je uveden v knize Magia Naturalis, tato mast se vyráběla z tuku nevinného hocha, aloe, oměje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla.

Hospodáři se však snažili své stavení před temnými silami chránit. Třeba zavřeli vrata stavení na petlici, ke dveřím i k oknům dali větvičky ze stromu zvaného střemcha a zvířatům kolem krku uvázali červené pentličky.

Lidé se před čarodějnicemi chránili tím, že u sebe měli květ kapradí, svěcenou křídu, hostii nebo další křesťanské předměty, které měly chránit před zlem.

Více informací o čarodějnicích anebo jiných zvycích najdete i v našem knihovním fondu :-).

Zdroj:

PITROVÁ, Pavlína. Český rok: lidové tradice a zvyky. 1. vydání. Ilustrace Václav Ráž. Praha: Fragment, 2016. ISBN 978-80-253-2709-8.

Pálení čarodějnic. Knihovna U Mokřinky [online]. 2016 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: https://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=556827